H.Soms prezentē DCDC semināra dalībniekiem. Daugavpilī, 2011.gada 15.februāris. Hansa Rūdolfa Neumanna foto

H.Soms prezentē DCDC semināra dalībniekiem. Daugavpilī, 2011.gada 15.februāris. Hansa Rūdolfa Neumanna foto