Mihaila vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija. A.Mahļina datorgrafika, 2008

Mihaila vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija. A.Mahļina datorgrafika, 2008