Mihaila vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija. M.Grunskis

Mihaila vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija. M.Grunskis