Nikolaja (Dienvidu) vārti. Vērsti uz Daugavu, kur bija ierīkots peldošs tilts. 2000.gadā pēc talkas darbiem. J.Kivriņa foto.

Nikolaja (Dienvidu) vārti. Vērsti uz Daugavu, kur bija ierīkots peldošs tilts. 2000.gadā pēc talkas darbiem. J.Kivriņa foto.