Vārti cietokšņa 20.gs. 20 – 30 gadu uzņēmumā

Vārti cietokšņa 20.gs. 20 - 30 gadu uzņēmumā