2011. gada 15.februārī darbu uzs­ācis Dinaburgas cietokšņa dokumentācijas centrs (DCDC)

Ideja par Dinaburgas cietokšņa dokumentācijas centru (DCDC) radās Daugavpils Universitātes (DU) Latgales Pētniecības institūta (LPI) domubiedru grupai  Henriha Soma vadībā. Grupas dalībnieki ir iesaistīti cietokšņa izpētes, renovācijas un restaurācijas aktivitātēs. Tā rezultātā  ir uzkrātas interesantas vēstures liecības un savākts daudzveidīgs materiāls par Dinaburgas cietoksni. DCDC  darbā ir iesaistīti vēstures bakalaura, maģistra un doktora studiju programmā studējošie.

DCDC mērķis – apzinot cietokšņa daudzveidīgo mantojumu un aktivitātes cietokšņa restaurācijā un apsaimniekošanā, sekmēt Dinaburgas cietokšņa integrāciju mūsdienu Eiropas cietokšņu tīklā.

DCDC uzdevumi:

  • apkopot jaunāko informāciju par aktivitātēm saistībā ar Dinaburgas cietoksni un publicēt to virtuālā vidē
  • veikt cietokšņa vēsturisku izpēti
  • popularizēt cietokšņa izpētes un apsaimniekošanas pieredzi
  • sekmēt sabiedrības, īpaši studējošo, iesaisti cietokšņa aktivitātēs.

DCDC mājas lapa http://dcdc.lpi.du.lv/

Ja jūsu rīcībā ir dažādu laiku materiāli (foto, dokumenti, lietiskie priekšmeti u.c.) par cietoksni, lūdzu, informējiet DCDC. Garantējam materiālu saglabāšanu. Centrs veiks to digitalizēšanu, uzglabāšanu elektroniskā veidā un pēc savstarpējas vienošanās tos publicēs savā mājas lapā.

Papildus informācija:
Henrihs Soms
e-pasts: henrihs.soms@du.lv