Seminārs „Daugavpils cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde”