Atklāta pulvernoliktavas drenāžas sitēma

Remontdarbu laikā 2012.gada jūnijā zem pulvernoliktavas (Nikolaja iela 1) ir atklāta drenāžas  un ventilācijas sistēma. Tā sastāv no diviem paralēliem tuneļiem, kas turpinās visā pulvernoliktavas garumā, tie savstarpēji savienoti abos galos. Tāpat abos galos ir ieejas ( viena no tām ir atrakta) un ventilācijas atverēm. Abas ieejas un ventilācijas atveres padomju laikā bijušas aizbērtas (varbūt pat agrāk). Neskatoties uz to, galerijas gaisa un nogulumu mitrums ir svārstījies diezgan ievērojami, par ko liecina raksturīgais nogulumu virsmas reljefs attēlā. Nogulumi izpētes brīdī ir ļoti mitri. Taču skaidri redzams, ka to virskārta ir bijusi arī pilnībā izžuvusi. Ik pēc 50-70 cm katrā tunelī visā to garumā gar abām to sienām redzami piltuvveida iebrukumi, kas varētu liecināt par tukšumiem zem galerijām. Iespējams, ka tie ir oriģinālās drenāžas sistēmas fragmenti. Galerijas ķieģeļu sienu un griestu mūrējums vizuāli izskatās ļoti labā stāvoklī.

Turpmāk paredzēts drenāžas sistēmu saglabāt un iemūrēt ejās ventilācijas lūkas. Atraktā ieeja nofotografēta 3 reizes – pirms un pēc betonēšanas. Sistēmu fotografēja Māris Grunskis un Oļegs Gorkins (Gariks).

M.Grunskis, O.Gorkins