8. bastions

Bastionu saraksts

8. bastions ir viens no lielākajiem bastioniem Dinaburgas cietoksnī.  8. bastions, tāpat kā, 1. un 7., atšķiras no pārējiem cietokšņa bastioniem ar to, ka tie nav atdalīti no galvenā vaļņa un citadeles, bet veido daļu galvenā vaļņa un visi trīs ir vērsti uz Daugavaas pusi. Katrā no tiem, tai skaitā 8. bastionā, bija uzbūvēts pa vienam pulvera pagrabam un tieši 8. bastiona pulvera pagrabs ir vislabāk saglabājis savu sākotnēju izskatu.

Cietokšņa galvenās daļas uguns jauda no Daugavas puses, t.i. 1, 7. un 8. bastionu aisardzības jauda ir stipri zemāka, kā citās cietokšņa vietās, jo 1. un 7. bastionos kazemātu telpas izvietotas tikai vienā flangā, līdz ar to neveidojot krustugunis ar 8. bastionu. Pie tam nav citu papildus aizsargceltņu – kontrgardu, ravelīnu un reduīšu, Tas skaidrojams ar to, ka upe pati par sevi acīmredzot tika uzskatīta par ļoti ievērojamu šķērsli.