3. bastions

Bastionu saraksts

Salīdzinot bastiona stūri starp goržu un kreiso flangu 2003.g  un 2011.g fotogrāfijās, interesanti ir tas, pēdējos 8 gados būtiskas izmaiņas šeit nav notikušas, atskaitot norakto cinku virs bastiona eskarpa.