6.bastiona poterna

Poternu saraksts

6. bastionā padomju gados bija izveidota brīvdabas estrāde, kur notika visdažādākie pasākumi – sākot ar politiska rakstura pasākumiem, beidzot ar sporta sacensībām un ballēm. Tāpēc poternas ieeja no citadeles puses bija piebetonēta un izdekorēta ar metāla rotājumiem, uz kuriem varēja uzstādīt plakātus virs ieejas poternā. Izejai uz bastiona pusi tika uzbūvētas trepes savukārt poternas grīda tika noasfaltēta. Arī pats bastions ir pielāgots kultūras pasākumu vajadzībām.