4. kurtīnlunetes poterna

Poternu saraksts

4. kurtīnlunetes poterna ir ļoti savdabīga ar to, ka atšķirībā no citām poternām neatrodas uz galvenā vaļņa stūra, bet gan blakus tam.