Uzraksts eskarpa sienā Konstantīna vārtu tuvumā

Foto, teksts, komentāri