2011.17.05: darbi arsenāla ēkā, uzsākta mākslas centra projekta īstenošana

2011.gada 17.maijā arsenāla ēkas piebūvei sākta vecā šīfera jumta demontēšana.  18.maijā tiek oficiāli paziņots par projekta “DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” uzsākšanu.

Kopējās projekta izmaksas –  2 500 000 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125 000 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 75000LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 300000 LVL.
Daugavpils Rotko mākslas centru plānots atvērt 2013. gada sākumā.

Sīkāk skat: http://www.kultura.daugavpils.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:uzskta-projekta-daugavpils-rotko-mkslas-centra-kas-rekonstrukcija-un-pieguos-teritorijas-labiekrtoana-stenoana&catid=69:saites