Cietoksnis mākslinieka Jāņa Liepiņa skatījumā

Jānis Liepiņš /Koknese,1894-?/-  militārs tehniķis un diplomēts mākslinieks grafiķis. Kopš 1935.gada dažādos avotos minēts kā armijas virsnieks Dinaburgas cietoksnī.  Piedalījies visās Daugavpils mākslinieku kopas izstādēs. 1935.gada pavasarī sarīkojis patstāvīgu darbu izstādi, kurā bija apskatāmi arī cietokšņa skati.

2010.gadā tika izdots Daugavpils Universitātes asoc. prof. Valentīnas Liepas pētījums „Pagātnes portretējumi”, kurā sniegtas ziņas arī par mākslinieku un virsnieku Jāni Liepiņu.

Skat.: Liepa, V. Pagātnes portretējumi. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010 (Madonas poligrāfists)  398 lpp.