Aizbērtā ventilācijas lūka uz arsenāla pusi. Foto M.Grunskis, 2012

Aizbērtā ventilācijas lūka uz arsenāla pusi. Foto M.Grunskis, 2012