Fotogalerijas


Pilsētas svētki arsenāla ēkas laukumā 2008.gada 8.jūnijā

Komandanta māja: 2003 -2011

Starptautiska konference par Eiropas cietokšņiem

2011. gada 29. – 30. augustā Daugavpils pilsētas domē  notika Eiropas Nocietināto ideālo pilsētu iniciatīvas konference. Tajā piedalījās vairāku Eiropas nocietināto ideālo pilsētu pārstāvji, kuri centās rast  kopīgas intereses, apspriest kopējas iespējamas aktivitātes un turpmāko rīcību plānu.

„Nocietinātās ideālās pilsētas” ir nocietinājumu kultūras mantojuma atsevišķs veids un neatkarīga kategorija. To izveidošana balstījās uz reģionu, infrastruktūras un apdzīvoto vietu aizsardzības militārās stratēģijas 15.-18. gadsimtā, un pilsētu plānošana tika īstenota pēc kara administrācijas instrukcijām un prasībām. Šai kultūras mantojuma kategorijai piemīt ļoti augstā vēsturiskā vērtība, taču tā nav pietiekoši apzināta un reprezentēta tūrisma tirgū, nav attīstīta kā zīmols un tajā ietilpstošie objekti nav apvienoti savā starpā.

Konferencē piedalījās 10 valstu delegācijas – ASV, Rumānija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Čehija, Horvātija, Polija, Vācija, kā arī UNESCO Starptautiskās zinātniskās pieminekļu un ievērojamo vietu padomes ICOMOS Starptautiskās zinātniskās fortifikāciju un militāro objektu komitejas ICOFORT prezidente, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Dalībnieki prezentēja ziņojumus par cietokšņu izpēti un izmantošanu mūsdienās.

Konferences nobeigumā tika parakstīta Daugavpils deklarācija, kura paredz attīstīt jaunu iniciatīvu par ideālajām nocietinātājām pilsētām Eiropā. Deklarācija paredz arī pieredzes apmaiņu cietokšņu izmantošanā. Atsevišķa sadaļa veltīta cietokšņu zinātniskajai izpētei, kurā noteicošā loma ir Universitātēm, tostarp Daugavpils Universitātei.

Iniciatīvas konferenci rīkoja Eiropas nocietinājumu mantojuma Sadarības centrs ECCOFORT (Berlīne, Vācija), Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Universitāte.

Latgales reģionālā televīzija par konferenci.

Konferences programma

Declaration of Daugavpils

Daugavpils Deklarācija

Artilērijas arsenāls rekonstrukcija: 2011.gada maijs

Vēstures notikums pirms 178 gadiem (1833)

1833.gada 2.jūnijā (21.maijā pēc vecā stila) notika Dinaburgas cietokšņa iesvētīšana. Tā bija simboliska ceremonija, jo arī pēc tam cietoksnī turpinājās plaši celtniecības darbi.

Atceroties šo notikumu, 2. jūnijā DCDC atbalstīja fonda “Latgales pētnieki” akciju, kuras laikā virs Mihaila vārtiem tika uzstādīts   Daugavpils mūsdienu karogs un Dinaburgas cietokšņa vēsturiskais karogs (ķeizarkarogs).

ICOMOS konference TUSNAD-2011 Alba Juliā (Rumānija)

Konferences dalībnieka, Daugavpils pilsētas domes projektu eksperta Artjoma Mahļina rezumējums

Ūdenstornis pirms restaurācijas

Artilērijas arsenāls: nu jau vēsture

Artilērijas arsenāls bijušajā Aviācijas (tagad Nikolaja) ielā 27 pirms lielās rekonstrukcijas 2011.gadā ir iemūžināts daudzās fotogrāfijās.  Tā izskatījās arsenāls 2003.gadā, kad SIA „AIG” veica arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un esošās apbūves izvērtējumu.

Skat. Daugavpils Rotko mākslas centrs /DRMC/

2011.17.05: darbi arsenāla ēkā, uzsākta mākslas centra projekta īstenošana

2011.gada 17.maijā arsenāla ēkas piebūvei sākta vecā šīfera jumta demontēšana.  18.maijā tiek oficiāli paziņots par projekta “DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” uzsākšanu.

Kopējās projekta izmaksas –  2 500 000 LVL, kuru veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125 000 LVL apmērā, valsts budžeta dotācija 75000LVL apmērā, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 300000 LVL.
Daugavpils Rotko mākslas centru plānots atvērt 2013. gada sākumā.

Sīkāk skat: http://www.kultura.daugavpils.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:uzskta-projekta-daugavpils-rotko-mkslas-centra-kas-rekonstrukcija-un-pieguos-teritorijas-labiekrtoana-stenoana&catid=69:saites

Cietoksnī top vācu miniseriāls par Otro pasaules karu

Filma uzņemšanas laiks  – līdz 2011.gada 14.maijam (vienu nedēļu).  Filmas pagaidu nosaukums ir “Paaudze”. To paredzēts demonstrēt gada beigās Vācijas televīzijas kanāli.

Sīkāk skat: http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2011/5/13/49812

Citi resursi: