Popova 45. Foto AIG, 2003

Popova 45. Foto  AIG,  2003