Galvenais valnis no 4. bastiona goržas puses, iepretī kreisajam flangam. Foto M. Grunskis, 2012.03.24.

Galvenais valnis no 4. bastiona goržas puses, iepretī kreisajam flangam. Foto M. Grunskis, 2012.03.24.