3. bastions. Kreisa flanga iekšskats. Foto M. Grunskis, 2011.04.02.

3. bastions. Kreisa flanga iekšskats. Foto M. Grunskis, 2011.04.02.