3. bastions. Kreisa flanga un goržas stūris. Foto M. Grunskis, 2010.08.30.

3. bastions. Kreisa flanga un goržas stūris. Foto M. Grunskis, 2010.08.30.