Skats un Imperatora ielu no vaļņa virs Nikolaja vārtiem. Foto H.Soms, 2009

Skats un Imperatora ielu no vaļņa virs Nikolaja vārtiem. Foto H.Soms, 2009