Imperatora iela 2011.gadā. Foto Grunskis, 2011

Imperatora iela 2011.gadā.  Foto Grunskis, 2011