Aviācijas iela. Foto H.Soms, 2008

Aviācijas iela. Foto H.Soms, 2008