Aviācijas 137, bijušais caurlaižu punkts. Foto AIG, 2003

Aviācijas 137, bijušais caurlaižu punkts. Foto AIG, 2003