Foto un zīmējums: Māris Grunskis.

Foto un zīmējums: Māris Grunskis.