15. gs. Hunjadi dzimtas pils Hunedoarā. Foto A.Mahļins, 2011

15. gs. Hunjadi dzimtas pils Hunedoarā. Foto A.Mahļins, 2011