Konstantina vārtu siena, papildināta ar jaunāko laiku mūrējumu. 2008.gada 5.oktobris. H.Soma foto.

Konstantina vārtu siena, papildināta ar jaunāko laiku mūrējumu. 2008.gada 5.oktobris. H.Soma foto.